dehaze

דיני עבודה

דיני העבודה למעשה עוסקים בהסדרה משפטית של יחסי העבודה. ההסדרה המשפטית באה לידי ביטוי במגוון היבטים – החל מן הסוגייה הבסיסית בה יש לקבוע האם מתקיימים יחסי עבודה ועד להסדרות החוזיות בין העובד למעביד. בישראל, יש מעמד מיוחד לדיני עבודה והדבר בא לידי ביטוי בעיקר בעובדה שקיים בית דין נפרד ומתמחה – בית הדין לעבודה.

דבר נוסף המייחד את עולם דיני העבודה הינו החקיקה הענפה. בתחום דיני עבודה יש התייחסות ספציפית למקרים וארועים ישירים כגון פיטורין, אכיפת חוזה העסקה, פיצויי פיטורין, וכדומה. הדברים באים לידי ביטוי גם בחקיקת המגן.

חקיקת המגן הינם אוסף חוקים, אשר נועדו בעיקר בכדי לתת הגנות לעובד, שלרוב גוברות במשקלן על הסכמים שיכול וחתם העובד עם המעביד. בנוסף לחקיקה, קיימים צווי הרחבה במסגרתם מוסדרים היחסים בין ארגוני עובד למעסיקים. דוגמא מצויינת לצווי ההרחבה הוא הצו הקובע כי עובד שחתם על הסדר פנסיוני זכאי לקבל את כספי הפיצויים. חשוב לציין כי צו זה למשל, חל על כלל העובדים!

מרבית עיסוקו של בית הדין לעבודה מהותו כספית, ובית הדין נדרש ליתן הכרעות בגין סכומי פיצוי, הלנות שכר, הפרשות לטובת פנסייה, תשלומי חופשה, מחלה, הבראה, ועוד. החלק הנוסף לו נדרש בית הדין לעבודה הינו לכפות ביצוע הסכמים, צו המשך העסקה, ואפילו קביעת בעלות על נכסים אינטלקטואלים.

למרות שסיום התקשרות בין עובד למעביד הינו הארוע השכיח, ולכאורה מוסדר בחוק, הדבר מגיע פעמים רבות לפתחו של בית הדין לעבודה בשל מחלוקות רבות. פיטורי עובד הינו אחד מרגעי השיא. בהיבט זה עולות השאלות החשובות באמת – עתידו של העובד מבחינה כלכלית! סיום ההתקשרות יכול לנבוע ממספר רב של סיבות, למשל, העתקת מקום מגורים, הרעה במצב בריאותי, הרעת תנאים, התעמרות מעסיק בעובד, ועוד. לכן, יש חובה אמיתית לבצע הערכת מצב משפטית נכונה הלוקחת בחשבון את מכלול ההיבטים והכלים העומדים לרשות הצדדים.
אנו במשרד תמם, מתמחים בדיני עבודה ונוכל לסייע לך בצורה מקצועית ביותר. השרות שלנו מתחיל באבחנה מעמיקה הכוללת התייחסות גם להיבטים הפנסיונים של השכר שלך.

אנו ממליצים לך לעיין במספר מאמרים שפרסמנו, הכוללים דוגמאות ספציפיות:

  • פיצויי פיטורין – כמה/מה מגיע לי ?
  • האם זה משנה אם פוטרתי או התפטרתי ?
  • מהי המשמעות של הרעת תנאים ?
  • מקום עבודה לא מאורגן וללא וועד – מה המשמעות ?
  • המשך הפקדות לקופת פיצויים בזמן מחלה

 

WhatsApp chat