dehaze

דיני עבודה

זכויות נשים בהריון

דיני העבודה בארץ מקנים שורה של זכויות לנשים עובדות במהלך תקופת ההריון שלהן. זאת, בנוסף לזכויות אשר מוענקות לנשים לאחר... more

הזכאות לפיצויים – מתי?

מקום העבודה של מרבית השכירים משמש כמרכיב העיקרי בהכנסה החודשית, הן עבור השכיר והן עבור בני משפחתו. החשבונות החודשיים... more

התנהלות נכונה בפיטורין

באופן כללי, כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד שלו, או כאשר עובד מעוניין להתפטר ממקום עבודתו, הם אינם יכולים לעשות זאת באופן... more

חובת השימוע והעדרו

בוקר אחד המנהל קורא לכם למשרדו ומודיע לכם שזה היום האחרון לעבודתכם. עובד חדש, צעיר או מיומן יותר עומד להחליף אתכם בקרוב,... more

הרעת תנאים, מתי?

קשרי עבודה, בדומה לקשרי זוגיות, מתחילים במקרים רבים באופוריה. שני הצדדים מתאמצים יותר להתייחס לרגישויות הצד השני, כמו גם... more

משרת אמון

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 עוסק בעיקרו בהיקף המקסימלי של שעות העבודה שלפיו ניתן להעסיק את העובד השכיר, ובהיקף... more

שעות עבודה ומנוחה

אם הגעת עד הנה, אנו מניחים שאינך בטוח בזכויות שלך כעובד או חובותיך כמעביד בסוגיית שעות עבודה ומנוחה. סוגייה זו, בדיני... more

דיני עבודה

דיני העבודה למעשה עוסקים בהסדרה משפטית של יחסי העבודה. ההסדרה המשפטית באה לידי ביטוי במגוון היבטים - החל מן הסוגייה... more

WhatsApp chat