dehaze

משרת אמון

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951 עוסק בעיקרו בהיקף המקסימלי של שעות העבודה שלפיו ניתן להעסיק את העובד השכיר, ובהיקף המינימלי של משך הפסקות העבודה היומיות וימי המנוחה השבועיים שיש להעניק לו. כמו כן, החוק קובע את החובה לשלם גמול שעות נוספות למי שמועסק מעבר להיקף השעות הרגילות הנקוב בחוק.

עקרונית, החוק חל על כלל העובדים בארץ, אך למעט 6 חריגים, אשר מפורטים במסגרת סעיף 30 לחוק, ואשר כוללים שוטרים, ימאים, אנשי צוות אוויר, עובדים שלא ניתן לפקח עליהם, ועוד.

סעיף 30(א)(5) לחוק עוסק בחריג, אשר חל על עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי.

המשמעות העיקרית של אי תחולת החוק על העובדים שנכללים בחריגים לחוק הינה שאין מגבלה על השעות שלפיהן ניתן להעסיקם, וכן, אין חובה לשלם להם גמול שעות נוספות. עם זאת, חשיבותו הסוציאלית הרבה של חוק שעות עבודה ומנוחה הובילה לכך שבתי המשפט נוטים לפרש את החריגים לתחולת החוק באופן מצומצם ככל הניתן, על מנת לאפשר לכמה שיותר עובדים לחסות תחת הגנתו. כך נקבע במסגרת הליך ע”ע 300271/98 טפקו ייצור מערכות בקרת אנרגיה בע”מ נ’ מנחם טל. 

 

מהי משרת אמון אישי ?

לכאורה, לכל עובד שכיר יש חובת אמון כלפי מעסיקו, מכיוון שלכל עובד יש חובת נאמנות כלפי מעסיקו. אולם, לא בכך עוסק סעיף 30(א)(5) לחוק, כי אם במשרה אשר דורשת מידה מיוחדת של אמון אישי בעובד מצד המעסיק. כך נקבע בהליך דב”ע מט/2-7 מישל רבות נ’ הורמון שירותי אחזקה (אילת) בע”מ.

 

ביה”ד הארצי לעבודה קבע, כי מטרת החריג של סעיף 30(א)(5) לחוק היא להוציא מתחולתו עובדים אשר אינם זקוקים להגנתו של החוק, וזאת בגלל המידה המיוחדת של אמון אישי הכרוכה בתפקידם, אשר מתבטאת, בין היתר, בשכר גבוה ובשעות עבודה בלתי שגרתיות (ע”ע 570/06 עו”ד עמוס אגרון נ’ עו”ד זיוה כץ).

מטבע הדברים, מעסיקים רבים מעוניינים להחיל את החריג של משרת אמון אישי על עובדיהם באופן רחב ככל הניתן, וזאת על מנת שלא להיות כפופים לחובות אשר נובעות מחוק שעות עבודה ומנוחה, לרבות החובה לשלם גמול שעות נוספות. חלקם ינסו לעשות זאת על ידי הוספת תנאי להסכם ההעסקה אשר מגדיר את עבודתו של העובד כמשרת אמון אישי. אולם, בעניין זה קובעת הפסיקה חד משמעית, כי הגדרת עבודתו של העובד כמשרת אמון אישי תעשה באופן אובייקטיבי, בהתאם לשורה של מאפיינים אשר נקבעו בפסיקה, ולא בהתאם להסכמתם הסובייקטיבית של הצדדים. לפיכך, תנאי בהסכם אשר מגדיר משרה מסויימת כמשרת אמון אישי, בשעה שהיא איננה כזו לפי מבחני הפסיקה, הוא חסר כל תוקף ואין לאוכפו. כלומר, חוק שעות עבודה ומנוחה הוא חוק קוגנטי, ולפיכך לא ניתן להתנות עליו או לעקוף אותו, גם אם הדבר נעשה כביכול ‘בהסכמת’ העובד, ובמסגרת הסכם ההעסקה שלו.

 

מהם הסממנים של משרת אמון אישי ?

 

הסממנים העיקריים לקביעת מידה מיוחדת של אמון אישי הינם:

עובד בכיר, עם אחריות מיוחדת, בעל מידע מיוחד, אשר מקבל שכר גבוה שתואם את האמון האישי המיוחד לו הוא זוכה, ואשר עובד בשעות לא שגרתיות.

 

  • מדובר בתפקידים כגון מנכ”ל, יועץ משפטי, חשב, מהנדס ראשי, וכדומה, אם כי גם הם ייבחנו על פי נסיבותיו המיוחדות של המקרה הספציפי. סממן האחריות המיוחדת: מדובר בתפקיד שמעניק לעובד עצמאות בקבלת החלטות חשובות, יכולת ליזום פעולות, וסמכות לתת הוראות לעובדים אחרים. האחריות המיוחדת מתבטאת במתן חופש פעולה מרבי לעובד על ידי המעסיק, מתוך הכרה שהאיש ראוי לכך וזקוק לכך כדי לבצע את התפקיד בצורה נאותה. חופש הפעולה הנ”ל פירושו עצמאות רבה מאוד בקבלת החלטות, בביצוען, באחריות לנעשה, וכל אלה מצריכים פרקי זמן בלתי מבוקרים ובלתי מוגדרים, הן לצורך העבודה והן לצורך מנוחה.כך לדוגמה, עורכת דין העובדת במחלקה משפטית בה מועסקים עשרים עורכי דין, אשר כפופה לפיקוח המקצועי של הממונה עליה ואינה עצמאית בקבלת החלטות חשובות או בקביעת מדיניות, הינה בעלת אחריות מוגבלת ולא בעלת אחריות מיוחדת. לעומת זאת, עורכת דין המועסקת באותה מחלקה כיועצת המשפטית הבכירה ואשר מתוקף תפקידה, היא חברה  גם בהנהלת המפעל, תהא בעלת אחריות מיוחדת.
  • סממן השכר הגבוה: עובד שמקבל שכר גבוה יכול להיחשב כבעל משרת אמון אישי, גם אם הוא איננו נמנה על הנהלת החברה. כך, לדוגמא, הפסיקה הכירה בצלם טלוויזיה כבעל תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, וזאת, בעיקר מפאת שכרו הגבוה, שעמד על כ- 5,333 $ לחודש עבור שבוע עבודה של חמישה ימים.
    יחד עם זאת, במידה ומדובר בעובד זוטר או עובד אשר משתכר שכר נמוך, אזי גם אם המשרה שלו מצריכה אמון אישי רב, הוא עדיין לא יוגדר כבעל משרת אמון אישי לצרכי החוק. לדוגמא, המדובר בעובדים זוטרים אשר מטפלים במוצרים יקרים או כספים רבים, כגון, מלטש יהלומים; פקיד בנק זוטר היודע פרטים על חשבונות הלקוחות ומטפל באופן ישיר בכספיהם; שליח אישי; שומר; נהג או מלווה של רכב שליחויות ממוגן להעברת מסמכים חשובים או מזומנים או פועל הניקיון המבצע עבודתו בשעות הלילה במוזיאון. גם תפקידים של רופא, אחות, רואה חשבון, מהנדס וכדומה, מחייבים אף הם מידה גדולה של אמון אישי. אולם, עובד שמדורג בדרגה נמוכה ומשתכר שכר נמוך, איננו יכול להיות מוגדר כמי שמוגדר עובד במשרת אמון אישי, שכן, תכלית החוק אינה לשלול מעובדים אלה ושכמותם את ההגנה שבחוק. בהתאם לכך נקבע בפסיקה שנהג אמבולנס העובד לבדו במצפה רמון, ואיש אחזקה האחראי לבדו על אחזקת מלון דירות, נדרשים אמנם לאמון אישי, אבל לא ב-“מידה מיוחדת”, שכן, ההיבט של “מידה מיוחדת” צריך להתבטא הן בשעות עבודתו של העובד והן בשכרו.
  • סממן המידע המיוחד: מדובר במידע רגיש שהינו נחלתם של מעטים בחברה. לדוגמא, המדובר בעובדים כגון עורך הדין ורואה החשבון של החברה, אשר נוסף על היותם עובדים בכירים בעלי שכר גבוה, הם גם נחשפים לאותו מידע רגיש במיוחד. עם זאת, יתכנו מקרים בהם עורך דין השכיר אינו חשוף למידע מיוחד או לסודות של החברה, כך שיש לבחון כל מקרה לגופו.
WhatsApp chat