dehaze

חובת השימוע והעדרו

בוקר אחד המנהל קורא לכם למשרדו ומודיע לכם שזה היום האחרון לעבודתכם. עובד חדש, צעיר או מיומן יותר עומד להחליף אתכם בקרוב, או לחלופין, אתם מפוטרים ללא כל סיבה ידועה. האם הדבר חוקי? התשובה המהירה והפשוטה היא חד משמעית: לא. מעסיק המעוניין לפטר עובד חייב לזמנו לשימוע, אשר מטרתו היא להסביר לעובד במה עבודתו לוקה, כמו גם לתת לו הזדמנות לשטוח את טיעוניו ולנסות להציל את משרתו.

האם חובת השימוע קיימת רק עבור מעסיקים המפטרים עובד בחברה גדולה?

בחברות גדולות שבהן יש ועדי עובדים, פעמים רבות בוחר העובד שפוטר לשטוח את טענותיו במהלך השימוע בסיוע נציג ועד העובדים. אחרים בוחרים להסתייע בעורך דין. לעתים, ניתן למנוע את רוע הגזירה ולמצוא את הדרך לגשר על הפערים עם המעסיק, ולמעשה למנוע את הפיטורין. במקרים אחרים, המעסיק אינו נאות לוותר ומפטר את העובד בכל מקרה. אך האם חובת השימוע היא רק עבור מעסיקים בחברות גדולות?

גם כאן התשובה היא נחרצת: לא ולא. חובת השימוע מוטלת על כל מעסיק, גם בחברה שבה מועסק מספר עובדים מצומצם. אם לא התקיים הליך השימוע באופן תקין, יכול המפוטר לזכות בחסדים שונים הקבועים בחוק, לרבות ביטוח הפיטורין או קבלת פיצוי מהמעסיק על העדר קיומו של הליך שימוע בהליך הפיטורין.

כיצד תובעים מעסיק שלא ביצע שימוע?

אחת הדרכים שבהן מעסיקים רבים מנסים להימנע מביצוע שימוע היא העברת מכתב פיטורין וקביעת שימוע מיידי. אפשרות זו אינה נותנת לעובד הזדמנות הוגנת להגן על משרתו, כיוון שנשלל ממנו פרק הזמן הראוי לשכירת עורך דין ולבדיקת הסיבות לפיטוריו טרם השימוע. מעסיקים אחרים מנסים לדלג על תהליך השימוע כולו ולפטר באופן מיידי. בשני המקרים, רצוי לבקש שהשימוע יערך במועד מאוחר יותר, ולאחר מכן לאסוף את המסמכים הדרושים על מנת להגן על המשרה. במקרה שבו המעסיק בכל זאת פיטר את העובד ללא שימוע, יוכל המפוטר להסתייע בעו”ד המתמחה בדיני עבודה ולתבוע את הפיצויים המגיעים לו על פי חוק בבית הדין לענייני עבודה.

לסיכום, שימוע לפני פיטורין הוא חלק בלתי נפרד מיחסי עבודה תקינים בין מעסיק לעובד, גם אם קשר זה עומד להינתק בקרוב. השימוע הוא זכות של כל עובד על פי חוק, וחובתו של המעסיק לקיים אותו. אם המעסיק איננו מקיים שימוע כחוק, העובד זכאי על פי חוק לבטל את הפיטורין או לדרוש פיצוי כספי על הפיטורין שבוצעו בחטף.

WhatsApp chat