dehaze

הזכאות לפיצויים – מתי?

מקום העבודה של מרבית השכירים משמש כמרכיב העיקרי בהכנסה החודשית, הן עבור השכיר והן עבור בני משפחתו. החשבונות החודשיים משולמים ממשכורת זו, לרבות שכר הדירה וכן הוצאות נוספות. עבור אדם התלוי במשכורת זו, סיטואציה של פיטורין יכולה לשנות באחת את איכות החיים ולהוביל למצוקה כלכלית בתוך זמן קצר. בשל כך, חוקי העבודה קבעו סוג מיוחד של פיצוי למקרה שבו אדם מאבד את עבודתו בבת אחת בשל פיטורין. אך האם כל מפוטר זכאי לפיצוי זה, ומה קורה אם בחר להתפטר בעצמו?

האם המפוטר זכאי לפיצויי פיטורין בכל תנאי?

על פי חוק, הזכאות לפיצוי פיטורין שמורה כיום לכל עובד בישראל, והסכום המצטבר בקרנות הפיצויים מצטבר בהתאם לתקופה שבה עבד. גם אם בעל העסק התחלף והעובד המשיך לעבוד עבור המעסיק החדש – עדיין ייספרו חודשי עבודתו אצל המעסיק הקודם במניין זה. עם זאת, מדובר בעובד שפוטר על ידי המעסיק, אך ביצע את עבודתו כשורה. לעומתו, אדם שפוטר בשל מעילה בכספי העסק או בשל סיבה יזומה אחרת הכרוכה ברשלנות מצדו – עשוי הוא לאבד חלק מזכויותיו ולפצות את מעסיקו. על פי סעיף 14 לחוק הפיצויים עובד יוכל לזכות בפיצויים המגיעים לו, שהופרשו לקופות הגמל, גם אם בחר להתפטר.

ומה אם העובד בחר להתפטר מיוזמתו?

אדם שבחר לשדרג את מקום העבודה שלו ולהחליפו במקום אחר לא יזכה בהכרח בפיצויי פיטורין. עם זאת, קיימים מספר תנאים המאפשרים גם לעובד שהתפטר מיוזמתו לקבל פיצויי פיטורין. למשל, במקרה שבו עובדת נאלצת לטפל בילד לאחר הלידה, עובד שעבר דירה לישוב פיתוח מרוחק ממקום העבודה או עובד שאיבד את יכולתו לעבוד בשל מצב רפואי לקוי. פיצויים עשויים להינתן גם במקרה שבו המעסיק הרע את תנאי העבודה במקום עיסוקו בהשוואה לתנאים שלהם זכה קודם לכן והעובד בחר להתפטר מיוזמתו.

היכן נמצאים כספי הפיצויים?

כספי פיצוי הפיטורין מצטברים בקרנות המיועדות לכך מראש. על המעסיק להפקיד מדי חודש בתקופת עבודתו של העובד סכום כסף בקרן היעודה. סכומים אלה יכולים להיות חלק מקרן השתלמות, מקרן פנסיה או אף מביטוח מנהלים, אך לא בהכרח. כיום כל עובד יכול למשוך כספי פיצויים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני לפני גיל הפרישה.

לסיכום, החוק היטיב עם העובדים באשר לקבלת פיצויי פיטורין, הן במקרה של פיטורים והן במקרה של התפטרות. לעתים, מתוך חוסר ידיעה עובד אינו מודע לאפשרות קבלת הפיצוי, ולא כל מעסיק מעדכן אותו בדבר אפשרות זו. מומלץ לבדוק היטב עם עורך דין העוסק בדיני עבודה, האם תנאי הפיטורין או ההתפטרות שלכם מאפשרים דרישת פיצויים מהמעסיק.

WhatsApp chat